Tin tức chuyên ngành

  • Chúng tôi xin thông báo thay đổi Văn phòng giao dịch từ ...
  • Hội chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2013 Từ tối 26 đến chiều 29/9, Tại Trung tâm nhà thi đấu TDTT Hà Nội, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội chợ ...
  • Khi có nhu cầu mua máy phát điện thì bạn cần liệt kê thật chi tiết các thiết bị điện cần dùng, từ đó tính toán công suất tiêu thụ tổng rồi tính ...
  • Thiết bị lò đốt SG Series

    Thông tin sản phẩm

  • The SG series is a compact unit featuring an electromagnetic pump for its oil pump, processing up to 10L/h. You can choose the model suiting your use. The SG series is a small-scale unit featuring an electromagnetic pump for its oil pump with a distinctly compact form. In this series there is the KV type in which a manual adjustment allows you to use a fuel amount between 100% and 70%, the C type which is entirely contained beneath a cover, and the S type which is fitted with a stand. You can choose the model suiting your use. (Please consult the specifications table to verify the setup of each type.)
  • SPECIFICATIONS